Sayman Group
Anasayfa > Kurumsal > BAŞKAN`ın MESAJI

BAŞKAN`ın MESAJI

1941 yılında başlayan yolculuğumuz 75. yılında da aynı azim ve heyecanla devam ediyor. Hedefimiz, 3 nesildir biriken tecrübemiz ve geçmişimizden güç alarak, doğru bildiğimiz yolda zamanın şartlarını doğru analiz edip fırsatları iyi değerlendirerek şirketlerimizi çok daha ileri seviyelere taşımaktır.
1940’lı yıllarda tohumları ekilen Sayman Grup’un yıllardır süren yolculuğunu şekillendiren üç temel ilkesi vardı: Güvenilirlik, Çalışkanlık ve Yenilikçilik. Bu ilkeler ışığında ve sürdürülebilir büyüme stratejileri çerçevesinde, kendimizi geliştirip çıtayı daha yukarı çekerek kurumsal değerlerimizi sonraki kuşaklara aktarmayı görev edindik. Bugün, “sözümüz senettir” prensibiyle çıktığımız bu yolda 75 yılı aşkın bir süreyi devirdik ve inandığımız bu ilkeler ve değerler pek çok başarıyı da beraberinde getirdi. Bulunduğumuz konum, güçlü finansal yapımız ve edindiğimiz itibar ile küresel platformda layık görüldüğümüz uluslararası ödüllerle beraber, doğru yolda ilerlediğimizi görmekten mutluluk duyuyoruz.
Stratejik bakış açımız çerçevesinde, dünyadaki globalleşmenin daha da derinleşeceğini düşünerek rekabetçi olabilmek adına orta ve uzun vadeli planlarımızı bu çerçevede şekillendirmeye devam ediyoruz. 1970’li yıllarda çok uluslu şirketlerin filizlenmesiyle başlayan küreselleşme hareketi günümüzde çok farklı bir boyuta ulaştı. Bretton Woods  sisteminin çöküşüyle Dolar’ın Altın’a çevrilebilirliğinin son bulduğu ve küresel ekonomide petrole bağımlı ve ithalatçı ülkelerden başlayarak sıçrayan 1973 Petrol Krizi’nin getirdiği zorluklarla mücadele edilen dünyada,  ekonomik ve hukuki alanlarda liberalleşme ile birlikte teknoloji geliştirme konusunda da eş-zamanlı olarak adımlar atılmıştı. İletişim, bilgi ve bilgisayar teknolojilerindeki hızlı gelişmelerle bilrlikle küreselleşme süreci ivme kazanmıştı. Günümüzde; hızlı hareket edilebilirliğin getirdiği finansal sermayenin yüksek mobilitesi, internetin yaygınlaşması, ticaret ağının genişlemesi ve uluslar arası şirketlerin artması ile beraber Dünya tek bir pazar haline geldi.
Geldiğimiz bu konumda, hedefimiz küresel alanda rekabet edilebilir değerler üretebilmektir. 75 yıllık yolculuğumuzda olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da kuvvetli alt yapımız ve çağdaş yönetim biçimimizle çok daha büyük işlere imza atacağımıza inanıyor, tüm müşterilerimize, çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.
Saygılarımla,
Necip SAYMAN
Yönetim Kurulu Başkanı
Sayman Kimya 2015 © Tüm Hakları Saklıdır.